Via dette site kan du linke videre til de forskellige regioner i Danmark og se deres bud på online uddannelse ift. COVID-19.

Det regionale samarbejde, e-læring i regionerne (ELIR), har taget initiativ til at samle disse online undervisningsmaterialer/ -videoer, der er relateret til COVID-19. Siden linker videre til den enkelte regions initiativ. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de forskellige regioner og hospitaler/sygehuse kan have forskellig fremgangsmåde ift. faglig procedurevejledning.

Klik på en af regionerne på kortet for at komme videre.


De enkelte sider i regionerne opdateres løbende - det gør denne side også.
Denne side og links er senest kontrolleret og opdateret den 22-09-2022, RegionH E-læring.
Undervisningsvideoer i forbindelse med coronavirus - Region Nordjylland Infektionshygiejne-portal Region Midtjylland Region Syddanmark Uddannelse i forbindelse med COVID-19 mm. COVID-19 uddannelse Region Sjælland
Online uddannelse ift. COVID-19